بالفيديو وصفة بشكوطو تونسي دياري بعصير البرتقال والجلجلان - بشكوتو تونسي بدون ماكينة ولازبدة ياسر فاوح وهشوش يذوب في الفم - wasafat 7alawiette Sahar MZبشكوطو دياري,بشكوطو تونسي,بشكوطو_بالبرتقال,بشكوطو زمني,بشكوتو العيد,بشكوتو ناس بكري,وصفات سحر ام زاد, wasafat Sahar MZ
المقادير:
1 كغ دقيق
4 بيضات
كأس سكر (200غ)
كأس زيت نباتي (200مل)
كأس عصير برتقال (200غ)
20غ خميرة مرطبات
1 سكر فانيلا(8غ)


جلجلان وقشور البرتقال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
Ingrédients :
1 kg de farine
4 œufs
1 tasse de sucre (200g)
1 tasse d'huile végétale (200 ml)
1 tasse d'orange (200g)
20g de levure chimique
1 sucre vanillé (8g)
Sésame et zeste d'orange
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
Ingredients:
1 kg of flour
4 eggs
1 cup of sugar (200g)
1 cup of vegetable oil (200ml)
1 cup of orange (200g)
20g of baking powder
1 vanilla sugar (8g)
Sesame and Orange zest